☰ Menu
CIE kartuzy

Niedziela 20.01.2019

zaawansowane

Statut prawny

 Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli obejmującą zakresem swojego działania nauczycieli i pracowników oświaty zatrudnionych na terenie powiatu kartuskiego.

 

Siedzibą CIE są Kartuzy, ul. Słoneczna 3

 

Podstawą prawną działalności Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach  jest:


 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
2.  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz.  357 z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz  organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności i obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych,  warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
(Dz.U. z 2003 r. Nr 84 poz. 779),
4.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 1996r. w sprawie  szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk  i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, póz. 46  z późn. zm.),
5.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad  wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu  terytorialnego (Dz. U. z 2000r., Nr 61, poz. 708 z późn. zm.),
6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94  z późn. zm.),
7. ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.  (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.),
8. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz, 578 z późn. zm. ),
9. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
10.uchwala Nr XXIII/159/2001 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 31 maja 2001 r.,
11. uchwala Nr 493/XXXVI/01/   Sejmiku Województwa Pomorskiego  z dnia 26 listopada 2001 r.,
12. uchwała Nr XXXIII/305/10 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 5 lutego 2010 r .,
13. statut Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach   będący  załącznikiem do uchwały  Nr XXV/201/2013 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 lutego 2013 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Rychert
(2003-07-07 12:18:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Rychert
(2014-02-14 07:09:40)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X